SPLIT SIDE OF BEEF

$599.95

SKU: 310 Categories: ,

Description

 • 4 lbs Full Cut Round Steaks
 • 4 lbs T-Bone Steaks
 • 2 lbs Boneless New York Strip Steaks
 • 3 lbs Bone-In Sirloin Steaks
 • 1.5 lbs Flank Steak
 • 5 lbs Extra Lean Stew Meat
 • 8 lbs Center Cut Chuck Roast
 • 5 lbs Standing Rib Roast (or Bone-In Rib Steaks)
 • 5 lbs Short Ribs
 • 4 lbs Porterhouse Steaks
 • 5 lbs Boneless London Broil
 • 25 lbs 85% Lean Ground Chuck
 • 3 lbs Cube Steaks
 • 3 lbs Beef Brisket